NEUROANATOMIA FUNKCJONALNA W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 28-31.10.2021 – online