Category Archives: Archiwum szkoleń

Szkolenia 2016

25 gru, 2015
michalk
No Comments

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia z zakresu neuropsychologii organizowane w roku 2016:

l.p. Tytuł Odbiorcy Prowadzący: Termin: Ilość godzin
1. Zaburzenia procesów komunikacji u pacjentów

z ogniskowymi uszkodzeniami lewej i prawej półkuli mózgu

01_Język – program

psycholodzy

logopedzi

studenci psychologii

studenci logopedii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

08-10.01.2016

 

25 godz.

2. Formułowanie opisu badania neuropsychologicznego oraz udzielanie informacji zwrotnych o jego wynikach

02_Formułowanie opisu_DW – program

psycholodzy dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

29-31.01.2016

 

24 godz

3. Zaburzenia procesów percepcji – agnozje, zaburzenia orientacji przestrzennej i pomijanie stronne

03_Zaburzenia procesów percepcji- program

psycholodzy

studenci psychologii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

19-21.02.2016

 

25 godz.

4. Zaburzenia funkcji językowych w chorobach otępiennych

04_Zaburzenia funkcji językowych w chorobach otępiennych- program

psycholodzy

logopedzi

lekarze

studenci psychologii

studenci logopedii

 

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

01-03.04.2016

 

25 godz.

5. Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej

05_Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej- program

psycholodzy

studenci psychologii.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

18-20.03.2016

 

25 godz.

6. Zaburzenia funkcji wykonawczych w praktyce neuropsychologicznej

06_Zaburzenia funkcji wykonawczych- program

psycholodzy

studenci psychologii.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

22-24.04.2016

 

25 godz.

7. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w praktyce neuropsychologa

07_Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w praktyce neuropsychologa- program

psycholodzy

lekarze

studenci psychologii

dr n. med. Anna Barczak,

 

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

dr n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

 

06-08.05.2016

 

24 godz.

8. Diagnoza neuropsychologiczna w neurologii – tworzenie hipotez diagnostycznych, integracja wyników badań

08_Diagnoza neuropsychologiczna w neurologii-program

psycholodzy

studenci psychologii.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek,

 

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

lek. Michał Schinwelski

 

13-15.05.2016

 

24 godz.

9. Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego

09_Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego-program

psycholodzy

studenci psychologii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

10-12.06.2016

 

25 godz.

10. Objawy psychogenne, zaburzenia pozorowane i symulacja w praktyce neuropsychologicznej

10_Objawy psychogenne-program

psycholodzy dr 08_Diagnoza neuropsychologiczna w neurologii_last-program

lek. Michał Schinwelski

 

 

24-26.06.2016

 

 

24 godz.

11. Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej

11_Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej- program

psycholodzy

studenci psychologii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

21-23.10.2016

 

24 godz.

12. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych

12_Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów _otępiennych_EN- program

psycholodzy

lekarze

studenci psychologii

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

dr n.med. Ewa Narożańska

 

18-20.11.2016

 

28 godz.

13. Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) w diagnostyce funkcji poznawczych psycholodzy

lekarze

studenci psychologii

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

mgr Marta Kuklińska

 

02-04.12. 2016

 

20 godz.