Category Archives: Biogramy

dr n. med Inga Dziembowska

19 sty, 2024
michalk
No Comments
dr n. med Inga Dziembowska

Absolwentka psychologii i analityki medycznej, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym NEUROMED w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą i rehabilitacją pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi oraz interwencjami nakierowanymi na wsparcie rodzin pacjentów. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń uwagi i pamięci u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i w zespołach otępiennych. W swojej pracy kładzie nacisk na aktywizację pacjentów i ich rodzin.   Autorka i  współautorka ponad 30 publikacji naukowch.

mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk

18 wrz, 2023
michalk
No Comments

mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk

Magister psychologii (specjalność neurobiopsychologia), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu  psychologii klinicznej (GUMed) oraz z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej (UMCS). Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej (neuropsychologia) prowadzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, pod kierunkiem prof.dr hab. n. o zdr. Emilii Sitek.

Od 2014 roku pracuje z osobami chorymi neurologicznie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z pacjentami z ogniskowymi  uszkodzeniami OUN oraz z osobami cierpiącymi na przewlekłe choroby neurologiczne. Zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną, a także wsparciem psychologicznym pacjentów i ich bliskich.

Obecnie związana z Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie oraz Oddziałem Neurologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

dr n. hum. Michał Gwiżdż

15 wrz, 2023
michalk
No Comments

dr n. hum. Michał Gwiżdż

Psycholog, kulturoznawca, specjalność: kultura Rosji, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej. Od blisko 20 lat związany z pracą na rzecz osób chorujących i ich rodzin. Autor artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych zagadnieniom związanym ze stresem opiekuna i pracy z chorym z otępieniem. Od 2005 roku prowadzi grupy wsparcia dla rodzin bliskich z chorobami otępiennymi. W krakowskich ośrodkach wsparcia dziennego, z którymi współpracuje, zajmuje się przede wszystkim diagnozą, terapią oraz wsparciem psychologicznym, zarówno osób chorujących, jak i ich rodzin.

Autor pierwszego w Polsce poradnika pracy z chorymi dla opiekunów formalnych (Elementarz opiekunów zawodowo zajmujących się osobami dotkniętymi otępieniem 2017), współautor zeszytów ćwiczeń pracy indywidualnej dla osób z objawami zespołu otępiennego. Współpracuje z instytucjami pomocy społecznej oraz ośrodkami oferującymi wsparcie osobom z diagnozą otępienia, prowadząc szkolenia dla pracowników. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Alzheimer Polska oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Urszula Kłosińska

8 sie, 2023
michalk
No Comments

mgr Urszula Kłosińska:

Gerontopsycholożka, doktorantka i wykładowczyni SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim pracy klinicznej z osobami mającymi otępienie. Pracowała między innymi: na oddziale geriatrycznym, w poradni psychologicznej, w domach opieki długoterminowej, w dziennych domach opieki medycznej oraz klubach seniora. Konsultowała DPSy, prowadziła szkolenia dla osób pracujących z osobami najstarszymi oraz opiekunów rodzinnych. Od lat współpracuje z lokalnymi mediami i jednostkami administracji publicznej na Górnym Śląsku, propagując pomyślne starzenie się, tworząc programy profilaktyczne i edukując w zakresie prawidłowej opieki nad osobami z zespołami otępiennymi.

mgr Katarzyna Szczechowiak 

sie, 2023
michalk
No Comments
mgr Katarzyna Szczechowiak:
Magister psychologii oraz magister dietetyki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog. Zawodowo, od 2015 roku, związana z NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, gdzie jako psycholog-badacz uczestniczy w badaniach klinicznych nowych leków przeciwko chorobie Alzheimera. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Autorka wystąpień konferencyjnych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących m.in. roli diety przeciwzapalnej i działań profilaktycznych w chorobie Alzheimera. Inicjatorka i autorka badań dotyczących wpływu czynników stylu życia na funkcjonowanie poznawcze pacjentów, będących przedmiotem pracy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem prof. Jerzego Leszka na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS

27 lip, 2023
michalk
No Comments

Aneta Domagała – dr hab., profesor w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; językoznawca, logopeda. Jej prace badawcze koncentrują się wokół zaburzeń komunikacji językowej – ustnej i pisemnej.

Opublikowała kilkaset publikacji naukowych, w tym monografie: Zachowania językowe w demencji (2007), Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim (2015), Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat (wraz z U. Mirecką; wyd. I – 2010, wyd. II – 2015), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej (wraz z E. Sitek, 2018), także Profil sprawności grafomotorycznych (z U. Mirecką; wyd. I – 2010, wyd. II – 2023) i Skala oceny sprawności grafomotorycznych (z U. Mirecką; wyd. I – 2017, 2023). Zrealizowała ministerialny projekt naukowy poświęcony sprawnościom narracyjnym u osób z otępieniem w chorobie Alzheimera. Jest współredaktorem kilku monografii, m.in. Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań (z T. Woźniakiem; 2007), Zaburzenia komunikacji pisemnej (z U. Mirecką; 2017), Metody terapii logopedycznej (z U. Mirecką; wyd. I – 2018, wyd. II – 2022). Ceni badania aplikacyjne. Z myślą o pacjentach z otępieniem przygotowała publikacje o charakterze popularnonaukowym, wdrożeniowym – poradnik Choroba Alzheimera. Komunikacja z chorym (wyd. I – 2007, wyd. II – 2008) oraz materiały pomocnicze Teraz i dawniej. Zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera (wraz z E. Długosz-Mazur E., 2007). Od kilkunastu lat jest członkiem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

dr hab.n.med. i n.o zdr. Katarzyna Polanowska

27 lip, 2022
michalk
No Comments

dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska:

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog kliniczny. Jest kierownikiem Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją osób z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu, a także diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautorką programów komputerowych do terapii afazji („Afa System”) i dysfunkcji wykonawczych („ExeSystem”). Prowadzi wykłady z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i kursach teoretycznych do specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej, neurologii i rehabilitacji medycznej, realizowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi badania nad efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej z użyciem technik behawioralnych i poza-behawioralnych, w tym szczególnie nad korzyściami płynącymi z połączenia standardowych form terapii poznawczej z metodami nieinwazyjnej stymulacji mózgu, takimi jak przezczaszkowa powtarzana stymulacja magnetyczna (rTMS) i przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS). Bada też wpływ leczenia neurochirurgicznego z wykorzystaniem głębokiej stymulacji mózgu na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób z chorobą Parkinsona i padaczką lekooporną.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

21 gru, 2015
michalk
No Comments

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

PROF. DR HAB.N.ZDR. EMILIA SITEK

gru, 2015
michalk
No Comments

prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz kieruje Pracownią Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Współpracuje również z Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans). Obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku pod kierunkiem prof. dr hab. n.med. Bogdana de Barbaro.

Odbyła krótkie staże kliniczne w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u prof. Julie Snowden w latach 2011-2014. Odbyła również 6-tygodniowy staż w ośrodku rehabilitacji neuropsychologicznej, założonym prof. Prof. Barbarę Wilson: Oliver Zangwill Center w Ely, UK w lipcu-sierpniu 2018.
Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobą Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz zespołami otępiennymi ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.
Jest współautorką ok. 170 publikacji neuropsychologicznych, większość z nich dotyczy rzadkich zespołów otępiennych.

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

Współautorka książki na temat zaburzeń komunikacji w chorobie Alzheimera

https://harmonia.edu.pl/pl/product/choroba-alzheimera

Współautorka rekomendacji diagnostycznych dotyczących rozpoznawania chorób otępiennych opracowanych przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

https://medbook.com.pl/pl/neurologia/72679-rozpoznawanie-i-leczenie-otepien-tomasz-gabryelewicz-anna-barczak-maria-barcikowska-17837.html

Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców). W latach 2013/2014 uczestniczyła w projekcie Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, podczas którego pracowała pod kierunkiem Prof. Julie Snowden.

Członek International Neuropsychological Society (SIG: Dementia), European Huntington’s Disease Network, World Federation for Neurorehabilitation (SIG: Neuropsychological Rehabilitation), International Parkinson and Movement Disorder Society, Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Terapii Rodzin).
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii, m.in. na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia oraz studiach podyplomowych Psychologia kliniczna, od pierwszego cyklu kształcenia na tych kierunkach. Ponadto współpracuje z Instytutami Logopedii (od 2020/2021) i Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. 2013/2014 i ponownie od 2021/2022), w których prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Szkolenia i warsztaty z zakresu neuropsychologii prowadzi od roku 2010.

mgr Anna Wodzińska (z d. Przewłócka)

20 gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Anna Wodzińska

Psycholog, pedagog, neuropsycholog. Zdała egzamin specjalizacyjny w zakresie z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, odbywanej pod kierunkiem dr hab. n.zdr. Emilii Sitek. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Uniwersytecie Gdańskim, kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie oraz wielu innych kursów i szkoleń. Współautorka publikacji naukowych o tematyce neuropsychologicznej. Jej główny obszar zainteresowań stanowi neuropsychologia dziecka. Pracuje obecnie w Gdańskim Centrum Zdrowia, gdzie zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju; prowadzi konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne; współpracuje z Oddziałem Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku. Współpracowała z prof. M. Bogdanowicz i dr K. Bogdanowicz przy realizacji projektu „The Good Start Method for English” i obecnie współprowadzi szkolenia w tym zakresie.