Category Archives: Biogramy

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

21 grudzień, 2015
michalk
No Comments

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

dr hab.n.zdr. Emilia Sitek

grudzień, 2015
michalk
No Comments

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, prof. GUMed

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Współpracuje również z Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. W latach 2005-2008 była związana z Kliniką Rehabilitacji ACK Szpitala GUMed, gdzie pracowała pod kierunkiem dr hab. n. społ. Dariusza Wieczorka. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans).

Odbyła krótkie staże kliniczne w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u Prof. Julie Snowden w latach 2011-2014. Odbyła również 6-tygodniowy staż w ośrodku rehabilitacji neuropsychologicznej, założonym przez Prof. Barbarę Wilson: Oliver Zangwill Center w Ely, UK w lipcu-sierpniu 2018.
Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobami Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz zespołami otępiennymi ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i świadomości objawów w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.
W toku pracy naukowej podjęła współpracę z wybitnymi neuropsychologami (Prof. Julie Snowden, Prof. Jonathan Evans) i neurologami behawioralnymi (Prof. Kenneth Heilman, Prof. Andrew Kertesz), która zaowocowała wspólnymi publikacjami. Jest współautorką ok. 150 publikacji neuropsychologicznych, większość z nich dotyczy rzadkich zespołów otępiennych.

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

Współautorka książki na temat zaburzeń komunikacji w chorobie Alzheimera

https://harmonia.edu.pl/pl/p/CHOROBA-ALZHEIMERA/1603

Współautorka rekomendacji diagnostycznych dotyczących rozpoznawania chorób otępiennych opracowanych przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego:

https://www.termedia.pl/Book/-296

Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców). W latach 2013/2014 uczestniczyła w projekcie Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, podczas którego pracowała pod kierunkiem Prof. Julie Snowden.

Członek International Neuropsychological Society (SIG: Dementia), European Huntington’s Disease Network, World Federation for Neurorehabilitation (SIG: Neuropsychological Rehabilitation), Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii, m.in. na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia oraz studiach podyplomowych Psychologia kliniczna, od pierwszego cyklu kształcenia na tych kierunkach. Szkolenia i warsztaty z zakresu neuropsychologii prowadzi od roku 2010 (m.in. szkolenia w ramach Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie, warsztaty i kursy organizowane podczas konferencji neurologicznych, zajęcia na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CSK Szpitala Uniwersyteckiego w Łodzi, kursy organizowane przez Dolnośląską Fundację Alzheimerowską). Ponadto współpracuje z Instytutami Logopedii (od 2020/2021) i Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. 2013/2014 i ponownie od 2021/2022), w których prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych.

mgr Rafał Sikorski

grudzień, 2015
michalk
No Comments

mgr Rafał Sikorski

Absolwent studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2004 roku praktyk w zakresie psychologii klinicznej. Pracował w obszarze diagnostyki i terapii osób dorosłych m.in. w zakresie diagnostyki różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych oraz rehabilitacji neuropsychologicznej zarówno w poradniach zdrowia psychicznego jak i na oddziałach szpitalnych neurologicznych i rehabilitacyjnych. W 2014 roku ukończył specjalizację z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. D. Wieczorka. Ma również długoletnie doświadczenie w zakresie stacjonarnej rehabilitacji w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz psychoterapii indywidualnej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnego według programu szkolenia akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 2014 roku jest związany z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitali Pomorskich w Gdyni, gdzie łączy pracę neuropsychologa w zakresie głównie wczesnej rehabilitacji neuropsychologicznej z rolą koordynatora Zespołu Psychologiczno-Logopedycznego Szpitala Św.Wincentego a Paulo w Gdyni. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia, współpracował z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie w zakresie dydaktyki w obszarze psychologii klinicznej i neuropsychologii. Szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Jest absolwentem studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dotyczących neuropsychologii, psychoterapii, terapii uzależnień, programowania (m.in. Instytut Psychologii Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ETI Politechnika Gdańska). Obecnie głównym obszarem zainteresowań jest efektywna, całościowa rehabilitacja neuropsychologiczna.

dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska

grudzień, 2015
michalk
No Comments

Klaudia Kluj-Kozłowska – neurologopeda, dr n. hum. w zakresie językoznawstwa 

absolwentka Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

            W latach 2012-2019, neurologopeda w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku, nadal współpracująca ze specjalistami Oddziału w ramach prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń językowych na Podyplomowych Studiach z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz zajęć o tematyce neurologopedycznej ze słuchaczami kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Współzałożycielka Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej (CDiTN) działającego na terenie Trójmiasta i okolic, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą zespołu logopedów i neurologopedów.

            Autorka artykułów naukowych z zakresu diagnozy i terapii afazji i dyzartrii. Interesuje się zaburzeniami językowymi w przebiegu postępujących schorzeń neurologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

mgr Marta Kuklińska

grudzień, 2015
michalk
No Comments

mgr Marta Kuklińska

Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, kończąca specjalizację z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii pod kierunkiem dr n. hum. Dariusza Wieczorka. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest współautorką kilku publikacji naukowych o tematyce psychiatrycznej. Do jej zainteresowań należą zagadnienia otępienia czołowo-skroniowego oraz rola diagnozy neuropsychologicznej w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów przez osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi. Od 2005 roku pracuje z osobami starszymi cierpiącymi z powodu chorób psychicznych i otępiennych. Początkowo pracowała na Oddziale Psychogeriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Obecnie pracuje na Oddziale Psychogeriatrycznym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Medyk w Starogardzie Gdańskim, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią osób w podeszłym wieku i diagnostyką neuropsychologiczną, uczestniczy również w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym osób z chorobą Alzheimera.

dr n. med. Renata Wallner

grudzień, 2015
michalk
No Comments

dr n. med. Renata Wallner

Absolwentka studiów psychologicznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista psycholog kliniczny (specjalista psycholog kliniczny w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych I i II stopnia). Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Szkoli psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz prowadzi praktyki kliniczne dla studentów psychologii klinicznej SWPS. Od 25 lat pracuje w Oddziale stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy USK we Wrocławiu. Odbyła staże zagraniczne w oddziale neuropsychologicznym Psychiatrische Klinik der Technischen Universitat Műnchen oraz w Alzheimer Zentrum  (Ambulanz Und Tagesklinik) Klinikum Rechts der Isar in Műnchen, pod kierunkiem prof. Aleksandra Kurza, organizowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz „Zentrum für Kognitive Störungen und Tagesklinik in Műnchen – Klinik und Poliklinik fűr Psychiatrie und Psychotherapie Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität Műnchen” ) oraz krajowe staże naukowe (m.in. pod kier. Prof. E. Sitek). Jest autorem i współautorem ponad100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. dotyczące chorób otępiennych. Jest zaangażowana w kilka nurtów badawczych, w tym dotyczącym prewencji i diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych (międzynarodowy projekt z University Medical Center, Department of Psychiatry w Amsterdamie. Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research “Wdrożenie i walidacja pozytywnie ocenionego Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z  demencją oraz ich opiekunów w Europie” MEETINGDEM.  Meeting Centers Support  Programme (MCSP). Wdrożenie i ocena innowacyjnego i integracyjnego podejścia do wspierania ludzi żyjących w społeczeństwie z łagodną i umiarkowaną demencją oraz ich opiekunów”). Realizuje prace badawcze, w tym międzynarodowe i międzywydziałowe. Uczestniczyła w adaptacji testów przesiewowych do oceny sprawności poznawczej w otępieniu: TYMtest oraz Demtect. Aktualnie realizuje projekty badawcze: „Adaptacja językowa i walidacja testów neuropsychologicznych do oceny MCI i otępienia w chorobie Parkinsona i innych zaburzeniach ruchowych – PD-CRS, PD-CFRS, SCOPA-COG, PANDA, MC-FAQ, HD-CRS”. Jest współautorką autorskiej wersji „komputerowej baterii testów do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z deficytami funkcji poznawczych”, a także realizowała projekt „Stymulacji poznawczej z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych w rehabilitacji poznawczej osób z MCI i otępieniem na przykładzie programu Akademia Umysłu® Senior EDU oraz kriostymulacji ogólnoustrojowej”. W SWPS we Wrocławiu była promotorem 10 prac magisterskich z psychologii klinicznej, a także współpromotorem prac doktorskich. Obecnie prowadzi prace magisterskie dla studentów Wydziału o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest absolwentką licznych szkoleń psychoterapeutycznych w ramach podejść psychodynamicznych i terapii systemowej, a także terapeutą środowiskowym oraz certyfikowanym terapeutą środowiskowym (Certyfikat po ukończeniu rocznego studium w podejściu otwartego dialogu “Systemische Fortbildung in Famielien – und Netzwerktherapie” beim Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg – Vorpommern – Berlin am Fachbereich fur Psychiatrie und Psychotherapie (Thema: Modell of Offenen dialogs, systemische Grundannahmen und Grundhaltungen, reflektierendes Team als Methode, Soziale Netzwerkkarte, Kriesenplan). Obszar zainteresowań badawczych i klinicznych obejmuje diagnostykę zaburzeń poznawczych po uszkodzeniu OUN, stymulację i rehabilitację neuropsychologiczna m.in.  z wykorzystaniem metod komputerowych w chorobach neurozwyrodnieniowych.

mgr Izabela Niedoszytko

grudzień, 2015
michalk
No Comments

mgr Izabela Niedoszytko

Psycholog, neurologopeda. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wieczorka. Od 2010 roku pracuje w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego, pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi (niewydolność serca, po przeszczepach serca, nagłe zatrzymania krążenia). Konsultuje pacjentów z podejrzeniem zaburzeń poznawczych na innych oddziałach UCK. W sferze jej szczególnych zainteresowań znajdują się zaburzenia językowe pojawiające się w następstwie uszkodzeń mózgu oraz zaburzania poznawcze u pacjentów z chorobami płuc.  Odbyła staże zawodowe m.in. pod kierunkiem dr hab. Emilii Sitek oraz dr Aleksandry Bali. Prowadzi zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Psychologia Zdrowia oraz słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka kilku publikacji z zakresu psychologii.

dr n.med. Ewa Narożańska

grudzień, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Ewa Narożańska

Specjalista neurolog. W Szpitalu  Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku  założyła i prowadzi Poradnię Zaburzeń Pamięci, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zespołami otępiennymi o różnej etiologii. Jej praca zawodowa – początkowo jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie jako neurologa, pozwoliły zdobyć szeroką wiedzę na temat problematyki związanej z opieką nad chorym z demencją. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego , Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, oraz European Huntington’s Disease Network.  Jest autorką i współautorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych nt. zespołów otępiennych, w tym prac dotyczących pierwszej polskiej rodziny z FTDP-17.

Mgr Małgorzata Dzienniak

grudzień, 2015
michalk
No Comments

Mgr Małgorzata Dzienniak

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy różnicowej zespołów otępiennych. Obecnie pracuje na Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem zespołu specjalistów kwalifikujących pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona do terapii infuzyjnych w ramach projektu realizowanego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie w trakcie kursu terapii poznawczo-behawioralnej, zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i osobowości. Przez 12 lat była pracownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, wspierając zarówno pacjentów jak i ich bliskich. Wspólnie z Barbarą Malinowską opracowała kilka zeszytów ćwiczeń służących do stymulacji funkcji językowych pacjentów z choroba Alzheimera. Nadal współpracuje z tym ośrodkiem prowadząc Grupę Wsparcia dla Opiekunów i Rodzin. Współautorka artykułów naukowych na temat zespołów otępiennych i chorób psychicznych. Członek Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dr hab. n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

grudzień, 2015
michalk
No Comments

Dr hab. n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

Specjalista psychologii klinicznej. Jest autorką lub współautorką ponad 70 publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od roku 1993 związana jest zawodowo z Katedrą  Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji klinicznej, zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych oraz percepcji choroby i jej uwarunkowań. Była organizatorką i współprowadzącą kursów psycho-edukacyjnych dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym. Jej doświadczenia praktyczne obejmują długoletnią pracę diagnostyczną i terapeutyczną z pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe, w tym głównie układowe schorzenia tkanki łącznej oraz pacjentami Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.