Category Archives: Różności

POLECAMY

4 lut, 2021
michalk
No Comments

SZKOLENIA 2021/2022 w SCTPB

WARTO ZAGLĄDAĆ:

Na stronę  www.neuropsychologia.net

Konsultacje psychologiczne online

19 mar, 2020
michalk
No Comments

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną, trudną sytuację związaną z koronawirusem, która utrudnia bezpośrednie kontakty międzyludzkie proponuję rozwiązanie w postaci konsultacji psychologicznych online. W uzgodnieniu z pacjentem możemy skorzystać z różnych dostępnych programów tj. Skype, Watup, Messenger

Aby w tych trudnych czasach mieć wsparcie, poradę, pomoc, zapraszam do kontaktu:

PSYCHOLOG

Michał Kuchczyński telefon: 604858808

Szkolenia 2018/2019

8 paź, 2017
michalk
No Comments

Szkolenia 2018/2019

W poniżej zamieszczonej tabeli znajdziecie Państwo propozycję tematów szkoleń proponowanych przez nas w 2018 i 2019 roku.

kursy dla psychologów, lekarzy i logopedów

Lp. Temat kursu Prowadzący Termin
Cykl szkoleń 1-3: Zespoły otępienne
1 Choroby otępienne o późnym początku w diagnostyce różnicowej z perspektywy neurologa i neuropsychologa

01_zespoly otepienne o poznym poczatku 05-07 01 2018- program

01_zespoly otepienne o poznym poczatku – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

dr n. med. Ewa Narożańska

05-07.01.2018
2 Choroby otępienne o wczesnym początku w diagnostyce różnicowej z perspektywy neurologa i neuropsychologa

02_zespoly otepienne o wczesnym poczatku 13-15 04 2018 – program

02_zespoly otepienne o wczesnym poczatku 13-15 04 2018 – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

dr n. med. Ewa Narożańska

13-15.04.2018
3 Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination IIII (ACE-III) w diagnostyce funkcji poznawczych

03_Zastosowanie skali Addenbrooke 22-24 06 2017 – program

03_Zastosowanie skali Addenbrooke 22-24 06 2017 – formularz zgloszeniowy

mgr Marta Kuklińska

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

22-24.06.2018
  Cykl szkoleń 4-7: Podstawy warsztatu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej
4 Zaburzenia procesów komunikacji u pacjentów z uszkodzeniami lewej i prawej półkuli mózgu

04_funkcje jezykowe_2018 16-18 02 2018 – program

04_funkcje jezykowe_2018 16-18 02 2018 – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

16-18.02.2018
5 Zaburzenia procesów percepcji – agnozje, zaburzenia orientacji przestrzennej i pomijanie stronne

05_Zaburzenia procesów percepcji 16-18 03 2018 – program

05_zabrzenia_procesow_percepcji 16-18 03 2018 – formularz zgloszeniowy

 

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

16-18.03.2018
6 Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej

06_Zaburzenia pamieci 27-29 04 2018 – program

06_Zaburzenia pamieci 27-29 04 2018 – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

27-29.04.2018
7 Zaburzenia funkcji wykonawczych w praktyce neuropsychologicznej

07_Zaburzenia funkcji wykonawczych 18-20 05 2018 – program

07_Zaburzenia funkcji wykonawczych 18-20 05 2018 – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

 

18-20.05.2018

  Szkolenia 8-9: Wybrane obszary diagnostyki neuropsychologicznej
8 Diagnostyka neurologiczna i neuropsychologiczna w wybranych schorzeniach OUN

08_diagnostyka_neurologiczna_2018 program

08_diagnostyka_neurologiczna 01-03 06 2018 – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

dr n.med. Michał Schinwelski

 

01-03.06.2018

 

9 Neuropsychologia w psychiatrii

09_neuropsychologa w psychiatrii 15-17 06 2018 – program

09_neuropsychologa w psychiatrii 15-17 06 2018 – formularz zgloszeniowy

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

mgr Marta Kuklińska

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

15-17.06.2018

 

Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii: 1-9

Szkolenia dla lekarzy: 1,2,3,9

Szkolenia dla logopedów i studentów logopedii: 4

Nasze szkolenia odbywają się w Sopocie.

Na drugą połowę roku 2018 i na rok 2019 planujemy wstępnie szkolenia:

  • Zaburzenia praksji w praktyce neuropsychologicznej
  • Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego
  • Raport z badania neuropsychologicznego
  • Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej
  • Objawy psychogenne i zaburzenia pozorowane z perspektywy neurologa i neuropsychologa
  • Zaburzenia językowe w chorobach otępiennych
  • Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia
  • Częste zespoły zaburzeń w neuropsychologii klinicznej (zespół amnestyczny, zespół dysfunkcji wykonawczych, pomijanie stronne itp.)
  • Diagnostyka neuropsychologiczna w neurochirurgii

 

Informacje organizacyjne i zapisy:

www.terapiasopot-sctpb.pl

e-mail: michal@terapiasopot-sctpb.pl

 Michał Kuchczyński tel. 604 858 808;

Zapytania nt. zawartości merytorycznej programów szkoleń:

Emilia Sitek: emsitek@gmail.com

Szkolenia 2016

25 gru, 2015
michalk
No Comments

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia z zakresu neuropsychologii organizowane w roku 2016:

l.p. Tytuł Odbiorcy Prowadzący: Termin: Ilość godzin
1. Zaburzenia procesów komunikacji u pacjentów

z ogniskowymi uszkodzeniami lewej i prawej półkuli mózgu

01_Język – program

psycholodzy

logopedzi

studenci psychologii

studenci logopedii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

08-10.01.2016

 

25 godz.

2. Formułowanie opisu badania neuropsychologicznego oraz udzielanie informacji zwrotnych o jego wynikach

02_Formułowanie opisu_DW – program

psycholodzy dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

29-31.01.2016

 

24 godz

3. Zaburzenia procesów percepcji – agnozje, zaburzenia orientacji przestrzennej i pomijanie stronne

03_Zaburzenia procesów percepcji- program

psycholodzy

studenci psychologii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

19-21.02.2016

 

25 godz.

4. Zaburzenia funkcji językowych w chorobach otępiennych

04_Zaburzenia funkcji językowych w chorobach otępiennych- program

psycholodzy

logopedzi

lekarze

studenci psychologii

studenci logopedii

 

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

01-03.04.2016

 

25 godz.

5. Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej

05_Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej- program

psycholodzy

studenci psychologii.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

18-20.03.2016

 

25 godz.

6. Zaburzenia funkcji wykonawczych w praktyce neuropsychologicznej

06_Zaburzenia funkcji wykonawczych- program

psycholodzy

studenci psychologii.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

22-24.04.2016

 

25 godz.

7. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w praktyce neuropsychologa

07_Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w praktyce neuropsychologa- program

psycholodzy

lekarze

studenci psychologii

dr n. med. Anna Barczak,

 

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

dr n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

 

06-08.05.2016

 

24 godz.

8. Diagnoza neuropsychologiczna w neurologii – tworzenie hipotez diagnostycznych, integracja wyników badań

08_Diagnoza neuropsychologiczna w neurologii-program

psycholodzy

studenci psychologii.

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek,

 

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

lek. Michał Schinwelski

 

13-15.05.2016

 

24 godz.

9. Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego

09_Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego-program

psycholodzy

studenci psychologii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

10-12.06.2016

 

25 godz.

10. Objawy psychogenne, zaburzenia pozorowane i symulacja w praktyce neuropsychologicznej

10_Objawy psychogenne-program

psycholodzy dr 08_Diagnoza neuropsychologiczna w neurologii_last-program

lek. Michał Schinwelski

 

 

24-26.06.2016

 

 

24 godz.

11. Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej

11_Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej- program

psycholodzy

studenci psychologii

dr hab. n.społ. Dariusz Wieczorek

i

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

 

21-23.10.2016

 

24 godz.

12. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych

12_Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów _otępiennych_EN- program

psycholodzy

lekarze

studenci psychologii

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

dr n.med. Ewa Narożańska

 

18-20.11.2016

 

28 godz.

13. Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) w diagnostyce funkcji poznawczych psycholodzy

lekarze

studenci psychologii

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

i

mgr Marta Kuklińska

 

02-04.12. 2016

 

20 godz.

Powitanie

21 gru, 2015
michalk
No Comments

Powitanie

„Jeżeli Ci zaś przykrość sprawia jeden ze stanów Twego własnego usposobienia, to któż Ci wzbrania myśl twoją sprostować?
Podobnie, gdybyś się czuł strapionym, że nie możesz okazać swej działalności w sposób, który Ci się zdaje rozumny,
to czemuż się trapisz, a nie zabierzesz do pracy?”

Marek Aureliusz „Rozmyślania”

PROF. DR HAB.N.ZDR. EMILIA SITEK

gru, 2015
michalk
No Comments

prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz kieruje Pracownią Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Współpracuje również z Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. W latach 2005-2008 była związana z Kliniką Rehabilitacji ACK Szpitala GUMed, gdzie pracowała pod kierunkiem dr hab. n. społ. Dariusza Wieczorka. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans).

Odbyła krótkie staże kliniczne w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u Prof. Julie Snowden w latach 2011-2014. Odbyła również 6-tygodniowy staż w ośrodku rehabilitacji neuropsychologicznej, założonym przez Prof. Barbarę Wilson: Oliver Zangwill Center w Ely, UK w lipcu-sierpniu 2018.
Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobami Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz zespołami otępiennymi ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i świadomości objawów w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.
W toku pracy naukowej podjęła współpracę z wybitnymi neuropsychologami (Prof. Julie Snowden, Prof. Jonathan Evans) i neurologami behawioralnymi (Prof. Kenneth Heilman, Prof. Andrew Kertesz), która zaowocowała wspólnymi publikacjami. Jest współautorką ok. 150 publikacji neuropsychologicznych, większość z nich dotyczy rzadkich zespołów otępiennych.

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

Współautorka książki na temat zaburzeń komunikacji w chorobie Alzheimera

https://harmonia.edu.pl/pl/p/CHOROBA-ALZHEIMERA/1603

Współautorka rekomendacji diagnostycznych dotyczących rozpoznawania chorób otępiennych opracowanych przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

https://medbook.com.pl/pl/neurologia/72679-rozpoznawanie-i-leczenie-otepien-tomasz-gabryelewicz-anna-barczak-maria-barcikowska-17837.html

Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców). W latach 2013/2014 uczestniczyła w projekcie Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, podczas którego pracowała pod kierunkiem Prof. Julie Snowden.

Członek International Neuropsychological Society (SIG: Dementia), European Huntington’s Disease Network, World Federation for Neurorehabilitation (SIG: Neuropsychological Rehabilitation), Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Terapii Rodzin).
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii, m.in. na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia oraz studiach podyplomowych Psychologia kliniczna, od pierwszego cyklu kształcenia na tych kierunkach. Szkolenia i warsztaty z zakresu neuropsychologii prowadzi od roku 2010 (m.in. szkolenia w ramach Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie, warsztaty i kursy organizowane podczas konferencji neurologicznych, zajęcia na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CSK Szpitala Uniwersyteckiego w Łodzi, kursy organizowane przez Dolnośląską Fundację Alzheimerowską). Ponadto współpracuje z Instytutami Logopedii (od 2020/2021) i Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. 2013/2014 i ponownie od 2021/2022), w których prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych.