Author Archives: michalk

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU w dniach 07-10 czerwca 2024- szkolenie online

6 cze, 2024
michalk
No Comments

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI

LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU – kurs dla psychologów i studentów psychologii

 Termin: 07-10 czerwca 2024 

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr n. hum.. Klaudia Kluj Kozłowska 

Harmonogram zajęć:    25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

Piątek      07.06.2024      godzina 17:00-20:15

Sobota     08.06.2024      godzina   9:00-17:30 (przerwa obiadowa:13:15-14:15)

Niedziela  09.06.2024      godzina   9:15-17:45 (przerwa obiadowa:14:15-15:15)

Poniedziałek 10.06.2024  godzina 17:00-20:15

Zakres tematyczny: 

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane klasyfikacje zaburzeń afatycznych. Omówione zostaną zaburzenia mowy, czytania i pisma, jak również zaburzenia dyskursu będące następstwem ogniskowych uszkodzeń mózgu. Następnie przedstawione zostaną metody diagnostyczne służące do oceny funkcji językowych i komunikacyjnych zarówno w modelu psychometrycznym jak i kliniczno-eksperymentalnym. W końcowej części szkolenia odbędą się ćwiczenia w formie warsztatowej.

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW 07-10 06 2024- program

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW 07-10 06 2024 – formularz zgloszeniowy

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU: TEORIA-DIAGNOSTYKA-TERAPIA w dniach 26-29 września 2024- kurs online

cze, 2024
michalk
No Comments

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU: TEORIA-DIAGNOSTYKA-TERAPIA- kurs dla psychologów i studentów psychologii 

Termin: 26-29 września 2024 

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, mgr Rafał Sikorski 

Harmonogram zajęć: 23 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

Czwartek 26.09.2024         17:00-20:15

Piątek 27.09.2024               17:00-20:15

Sobota 28.09.2024             9:15- 16:15 (przerwa obiadowa: 13:30-14:30)

Niedziela 29.09.2024         9:15-16:15 

Zakres tematyczny: 

Celem kursu jest powiązanie wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń funkcji wykonawczych z praktyką neuropsychologiczną. Prezentowane podczas wykładu stanowiska teoretyczne, wyselekcjonowano pod kątem ich użyteczności i łatwości implementacji w warunkach pracy klinicznej. Metody oceny funkcji wykonawczych zostaną omówione w sposób ukazujący ich przydatność do wnioskowania o zachowaniach pacjentów w życiu codziennym przy jednoczesnym ukazaniu ich podstaw teoretycznych. Wykład, poza poszerzoną wiedzą dotyczą natury funkcji wykonawczych oraz ich zaburzeń, obejmuje też zagadnienia terapii pacjentów z dysfunkcjami wykonawczymi. Ćwiczenia dotyczyć będą stosowania, obliczania i interpretecji wybranych metod badania funkcji wykonawczych.

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU 26-29 09 2024- program

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH 26-29 09 2024 – formularz zgloszeniowy

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I POMIJANIE STRONNE- 25-28 kwietnia 2024- online

22 kwi, 2024
michalk
No Comments

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ 

I POMIJANIE STRONNE –  kurs dla psychologów i studentów psychologii

 Termin: 25-28 kwietnia 2024 

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, mgr Rafał Sikorski 

Harmonogram zajęć:    Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

Czwartek       25.04.2024r. – 17:00-20:15

Piątek            26.04.2024r. – 17:00-20:15

Sobota           27.04.2024r. – 9:00-17:30, (przerwa obiadowa: 13:15-14:15)

Niedziela       28.04.2024r. – 9:00-16:45, (przerwa obiadowa: 13:15-14:15)

Zakres tematyczny:

Kurs składa się z części teoretycznej, ukazującej klasyfikację, symptomatologię oraz wyjaśnienie możliwych mechanizmów zaburzeń spostrzegania i funkcji przestrzennych będących następstwem uszkodzenia mózgu. Na tej podstawie ukazuje się znaczenie kliniczne metod używanych w diagnostyce tego rodzaju zaburzeń, przedstawiając zarówno gotowe narzędzia diagnostyczne jak i często stosowane eksperymenty kliniczne. Zakres tematyczny kursu obejmuje zarówno zaburzenia występujące stosunkowo rzadko (jak agnozje) jak i częste w praktyce klinicznej pomijanie stronne („zespół połowiczego zaniedbywania”) , które omówione zostanie szczegółowo, co pozwoli na wykonywanie samodzielnej diagnozy różnych wariantów tego zespołu. Kurs uzupełnia prezentacja przypadków klinicznych z praktyki neuropsychologicznej osób prowadzących.

DO POBRANIA:

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I POMIJANIE STRONNE 25-28 04 2024- program

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI 25-28 04 2024 – formularz zgloszeniowy

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 23-25.02.2024 i 02-03.03.2024- online

20 lut, 2024
michalk
No Comments

 

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

 kurs dla psychologów i studentów psychologii

 Termin: 23-25.02.2024 i 02-03.03.2024

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, prof dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, mgr Rafał Sikorski

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 28 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

Piątek            23.02.2024r. – 17:00-20:15

Sobota           24.02.2024r. – 09:00-15:00

Niedziela       25.02.2024r. – 10:30-15:30

Sobota           02.03.2024r. – 08:00-13:00

Niedziela       03.03.2024r. – 09:00-13:15

Zakres tematyczny:

W praktyce neuropsychologicznej pojawiają się osoby z zaburzeniami pamięci, u których problemy z pamięcią nie są następstwem chorób zwyrodnieniowych mózgu prowadzących do otępienia, lecz są efektem procesu chorobowego ograniczonego zarówno w sensie czasu trwania jak i w sensie lokalizacji mózgowej. Zaburzenia te muszą być różnicowane z otępieniami, zaś ich specyfika bywa bardzo odmienna w zależności od etiologii. Aby zrozumieć naturę problemów u tych chorych potrzebna jest zarówno wiedza teoretyczna dotycząca działania głównych podsystemów pamięci jak i wiedza kliniczna dotycząca mechanizmów schorzeń skutkujących zaburzeniami pamięci. Potrzebna jest też wiedza o metodach diagnostycznych przydatnych w ocenie takich zaburzeń. Proponowany kurs dostarcza informacji pozwalających na dokonywanie diagnozy zaburzeń pamięci opartej o teoretyczne podstawy, których dostarcza neuropsychologia klinicznej i psychologia poznawcza.

KOSZT SZKOLENIA: 700 zł

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 23-25 02 i 02-03 03 2024- program- do pobrania

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 25-28 02 i 02-03 03 2024 – formularz zgloszeniowy- do pobrania 

dr n. med Inga Dziembowska

19 sty, 2024
michalk
No Comments
dr n. med Inga Dziembowska

Absolwentka psychologii i analityki medycznej, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym NEUROMED w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą i rehabilitacją pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi oraz interwencjami nakierowanymi na wsparcie rodzin pacjentów. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń uwagi i pamięci u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i w zespołach otępiennych. W swojej pracy kładzie nacisk na aktywizację pacjentów i ich rodzin.   Autorka i  współautorka ponad 30 publikacji naukowch.

mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk

18 wrz, 2023
michalk
No Comments

mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk

Magister psychologii (specjalność neurobiopsychologia), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu  psychologii klinicznej (GUMed) oraz z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej (UMCS). Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w psychologii klinicznej (neuropsychologia) prowadzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, pod kierunkiem prof.dr hab. n. o zdr. Emilii Sitek.

Od 2014 roku pracuje z osobami chorymi neurologicznie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z pacjentami z ogniskowymi  uszkodzeniami OUN oraz z osobami cierpiącymi na przewlekłe choroby neurologiczne. Zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną, a także wsparciem psychologicznym pacjentów i ich bliskich.

Obecnie związana z Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie oraz Oddziałem Neurologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

dr n. hum. Michał Gwiżdż

15 wrz, 2023
michalk
No Comments

dr n. hum. Michał Gwiżdż

Psycholog, kulturoznawca, specjalność: kultura Rosji, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej. Od blisko 20 lat związany z pracą na rzecz osób chorujących i ich rodzin. Autor artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych zagadnieniom związanym ze stresem opiekuna i pracy z chorym z otępieniem. Od 2005 roku prowadzi grupy wsparcia dla rodzin bliskich z chorobami otępiennymi. W krakowskich ośrodkach wsparcia dziennego, z którymi współpracuje, zajmuje się przede wszystkim diagnozą, terapią oraz wsparciem psychologicznym, zarówno osób chorujących, jak i ich rodzin.

Autor pierwszego w Polsce poradnika pracy z chorymi dla opiekunów formalnych (Elementarz opiekunów zawodowo zajmujących się osobami dotkniętymi otępieniem 2017), współautor zeszytów ćwiczeń pracy indywidualnej dla osób z objawami zespołu otępiennego. Współpracuje z instytucjami pomocy społecznej oraz ośrodkami oferującymi wsparcie osobom z diagnozą otępienia, prowadząc szkolenia dla pracowników. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Alzheimer Polska oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

REKOMENDOWANE WYDARZENIA

18 sie, 2023
michalk
No Comments
I. KONFERENCJE:
 
1. XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego pt. „Otępienie w Praktyce Klinicznej”
7-8 czerwca 2024 w Warszawie
Warsztat neuropsychologiczny – Od objawu do rozpoznania. Rola neuropsychologa w diagnozowaniu chorób neurodegeneracyjnych
 – prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek & dr n.med. Anna Barczak
 
2. XI Konferencja naukowo-szkoleniowa NEURODEGENERACJE
18-19 października 2024 w Krakowie

 

 
II. WEBINARIA:
 
1. Wykorzystanie nieinwazyjnej stymulacji mózgu w terapii osób z chorobami otępiennymi (dr hab. n. med. i n. o zdr Katarzyna Polanowska) – 07.06.2024 r.
– typy technik nieinwazyjnej stymulacji mózgu i zasady ich stosowania: aparaty stymulacyjne, parametry      stymulacji, przebieg i bezpieczeństwo zabiegów, potencjalne mechanizmy działania
– najczęstsze metody neurostymulacyjne z perspektywy ich zalet, wad i ograniczeń
– aktualny status technik przezczaszkowej magneto- i elektrostymulacji w terapii osób z chorobami         otępiennymi
– badania nad efektywnością przezczaszkowej powtarzalnej stymulacji magnetycznej (rTMS) i     przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) w terapii poznawczych i behawioralnych objawów   zespołów otępiennych
– badania nad użytecznością terapeutyczną nowo wprowadzanych technik symulacyjnych.

2. Alternatywne metody terapii w chorobach otępiennych – fakty i mity (mgr Urszula Kłosińska & prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek) – 28.06.2024 r.
– terapia poprzez stymulację sensoryczną: Snoezelen, światłoterapia, aromaterapia, muzykoterapia, terapia dotykiem, smakoterapia, masaż, taniec, akupresura i akupunktura;
– terapia zajęciowa: paro, terapia lalkowa, arteterapia, animaloterapia, hortiterapia, sylwoterapia,   choreoterapia, sandplay;
– terapia oddechem;
– tlenoterapia normobaryczna;
– ziołolecznictwo: konopie indyjskie (CBD), soplówka jeżowata, olej kokosowy, wąkrotka azjatycka         (gotu kola), Ashwagandha, szałwia lekarska, miłorząb japoński (ginkgo biloba), kurkuma, chinina indyjska (guduchi), pieprzyca peruwiańska, korzeń lukrecji, magnolia, shankhapushpi.
 
 
III. WARTO ZAGLĄDAĆ:
Polecamy
Zespół SCTPB

SZKOLENIA 2023/2024

8 sie, 2023
michalk
No Comments

CYKL SZKOLEŃ NA TEMAT CHORÓB OTĘPIENNYCH 2023/2024

 kursy online dla (neuro)psychologów, psychoterapeutów, lekarzy – psychiatrów, neurologów, geriatrów, logopedów, pielęgniarek i opiekunów medycznych oraz dietetyków

Prowadzący:

dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS

dr n.med. Inga Dziembowska

dr n.hum. Michał Gwiżdż

mgr Karolina Jurga

mgr Urszula Kłosińska

mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk

dr hab. n. med. i n. o zdr Katarzyna Polanowska

mgr Iwona Przybyło

prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

mgr Katarzyna Szczechowiak

  Temat kursu Termin
1 Interwencje niefarmakologiczne ukierunkowane na sprawność poznawczą, komunikacyjną i dobrostan w prewencji oraz leczeniu chorób otępiennych

cykl 12 webinariów dla (neuro)psychologów, psychoterapeutów, lekarzy – psychiatrów, neurologów, geriatrów, logopedów, pielęgniarek i opiekunów medycznych oraz dietetyków:

Cykl Webinariow Interwencje niefarmakologiczne- PROGRAM

Cykl Webinariow Interwencje niefarmakologiczne- formularz zgloszeniowy

2023/2024 r.
1.

Interwencje indywidualne i grupowe ukierunkowane na sprawność poznawczą w chorobach otępiennych – dowody naukowe i praktyka kliniczna

(prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek) 

22.09.2023 r.

godz.18:00-21:00

2.

Praca psychologa z pacjentem na wczesnym etapie choroby neurozwyrodnieniowej

(mgr Aleksandra Mielnik-Mielewczyk )

13.10.2023 r.

godz.18:00-21:00

3.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi – cz. I

(mgr Karolina Jurga)

10.11.2023 r.

godz.18:00-21:00

4.

Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi

(dr n. hum. Michał Gwiżdż)

15.12.2023 r.

godz.18:00-21:00

5.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi  cz. II.  Praca z opiekunem, parą pacjent-opiekun oraz rodziną w rzadkich chorobach otępiennych

(prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)

12.01.2024 r.

godz.18:00-21:00

6.

Zalecenia żywieniowe i interwencje dietetyczne w chorobach otępiennych – prewencja i postępowanie lecznicze

(mgr Katarzyna Szczechowiak)

02.02.2024 r.

godz.18:00-21:00

7.

Poradnictwo dla opiekunów osób z otępieniem w stadium umiarkowanym  i głębokim ukierunkowane na radzenie sobie z zaburzeniami zachowania

(mgr Iwona Przybyło) 

22.03.2024 r.

godz.18:00-21:00

8.

Interwencje ukierunkowane na sprawność komunikacyjną w typowej postaci choroby Alzheimera o późnym początku

(dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS)

12.04.2024 r.

godz.18:00-21:00

9.

Interwencje ukierunkowane na sprawność komunikacyjną w afazji pierwotnej postępującej

(prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)

17.05.2024 r.

godz.18:00-21:00

10.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w terapii osób z chorobami otępiennymi

(dr n.med. Inga Dziembowska & mgr Urszula Kłosińska)

24.05.2024 r.

godz.18:00-21:00

11.

Wykorzystanie nieinwazyjnej stymulacji mózgu w  terapii osób z chorobami otępiennymi

(dr hab. n. med. i n. o zdr Katarzyna Polanowska)

07.06.2024 r.

godz.18:00-21:00

12.

Alternatywne metody terapii w chorobach otępiennych – fakty i mity

(mgr Urszula Kłosińska & prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)

28.06.2024 r.

godz.18:00-21:00

Jest możliwość zapisów na wybrane tematy.

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA 2023/2024 – kursy online

2  

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów i studentów psychologii

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 23-25 02 i 02-03 03 2024- program

ZABURZENIA PROCESÓW PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 25-28 02 i 02-03 03 2024 – formularz zgloszeniowy

23-25.02.2024

i

02-03.03.2024

dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek,

prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, 

mgr Rafał Sikorski

3  

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I POMIJANIE STRONNE

kurs dla psychologów i studentów psychologii

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I POMIJANIE STRONNE 25-28 04 2024- program

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI 25-28 04 2024 – formularz zgloszeniowy

25-28.04.2024 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek,

mgr Rafał Sikorski

4  

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU

kurs dla psychologów i studentów psychologii, lekarzy, logopedów

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW 07-10 06 2024- program

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW 07-10 06 2024 – formularz zgloszeniowy

07-10.06.2024 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek,

dr n. hum.. Klaudia Kluj Kozłowska

5  

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU: TEORIA-DIAGNOSTYKA-TERAPIA

kurs dla psychologów i studentów psychologii

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU 26-29 09 2024- program

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH 26-29 09 2024 – formularz zgloszeniowy

26-29.09. 2024 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek,

mgr Rafał Sikorski

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów.

mgr Urszula Kłosińska

sie, 2023
michalk
No Comments

mgr Urszula Kłosińska:

Gerontopsycholożka, doktorantka i wykładowczyni SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim pracy klinicznej z osobami mającymi otępienie. Pracowała między innymi: na oddziale geriatrycznym, w poradni psychologicznej, w domach opieki długoterminowej, w dziennych domach opieki medycznej oraz klubach seniora. Konsultowała DPSy, prowadziła szkolenia dla osób pracujących z osobami najstarszymi oraz opiekunów rodzinnych. Od lat współpracuje z lokalnymi mediami i jednostkami administracji publicznej na Górnym Śląsku, propagując pomyślne starzenie się, tworząc programy profilaktyczne i edukując w zakresie prawidłowej opieki nad osobami z zespołami otępiennymi.