Monthly Archives:listopad 2016

Szkolenia 2016/2017

29 lis, 2016
michalk
No Comments

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia z zakresu neuropsychologii organizowane w roku 2016/2017:

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA 2016/2017

kursy dla psychologów, lekarzy i logopedów

 

  Temat kursu Prowadzący
Termin
1 Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej
dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

21-23.10.2016
2 Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych        dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

dr n. med. Ewa Narożańska

18-20.11.2016
3 Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III)     w diagnostyce funkcji poznawczych dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

mgr Marta Kuklińska

02-04.12.2016
4 Raport z badania neuropsychologicznego dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

06-08.01.2017
5 Zaburzenia językowe w chorobach otępiennych dr hab. n.zdr. Emilia Sitek 27-29.01.2017
6 Zaburzenia praksji w diagnozie neuropsychologicznej dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

10-12.02.2017
7 Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

mgr Anna Przewłócka

03-05.03.2017
8 Diagnostyka neurologiczna i neuropsychologiczna w wybranych schorzeniach OUN dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr n.med. Michał Schinwelski

dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

07-09.04.2017
9 Wybrane zagadnienia neuropsychologii medycznej dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

dr n.med. Katarzyna Nowicka-Sauer

dr n. med. Ewa Narożańska

02-04.06.2017
10 Rzadkie zespoły zaburzeń   w praktyce neuropsychologicznej dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek
dr hab. n.zdr. Emilia Sitek
29.09-01.10.2017
11 Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa chorób otępiennych
dr hab. n.zdr. Emilia Sitek

dr n. med. Ewa Narożańska

przełom 2017/2018

(dokładny termin zostanie ustalony   w drugiej połowie 2017)

12 Zaburzenia funkcji poznawczych dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek 10-12.11.2017

 

Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11

Szkolenia dla lekarzy: 2,3,9,11,12

Szkolenia dla logopedów i studentów logopedii: 5, 12

Szkolenie dla absolwentów i studentów kognitywistyki oraz psychoterapeutów bez wykształcenia psychologicznego: 12

 

Zespół:

1.(neuro)psycholodzy:

– dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog

– dr hab. n. zdr. Emilia Sitek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog

–  dr n.med. Katarzyna Nowicka-Sauer, specjalista psychologii klinicznej

– mgr Marta Kuklińska, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog

-mgr Anna Przewłócka, psycholog

 2.specjaliści neurologii:

–  dr n.med. Ewa Narożańska

– lek. Michał Schinwelski

 

ZAPRASZAMY.

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH- kurs dla logopedów- Termin:10-12.11.2017- Sopot

5 lis, 2016
michalk
No Comments

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH– kurs dla logopedów

kurs dla logopedów i neurologopedów

Termin: 10-12.11.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

12-Zaburzenia funkcji poznawczych kurs dla logopedów 10-12 11 2017- program

12-Zaburzenia funkcji poznawczych kurs dla logopedów 10-12 11 2017- formularz zgłoszeniowy

 

RAPORT Z BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO – Termin 06-08.01.2017 r. – Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

RAPORT Z BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO

kurs dla psychologów

Termin: 06-08.01.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek & dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

Szkolenie trwa 24 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

04_Raport z badania neuropsychologicznego 06-08 01 2017- program

04_Raport z badania neuropsychologicznego 06-08 01 2017- formularz zgłoszeniowy

 

 

 

ZABURZENIA JĘZYKOWE W CHOROBACH OTĘPIENNYCH- Termin 27-29.01.2017 r – Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

ZABURZENIA JĘZYKOWE W CHOROBACH OTĘPIENNYCH

kurs dla psychologów, logopedów, lekarzy, studentów psychologii i logopedii

 Termin: 27-29.01.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący:  dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

5-Zaburzenia jezykowe w chorobach otępiennych_27-29 01 2017-program

05_Zaburzenia jezykowe w chorobach otępiennych_27-29 01 2017- formularz zgłoszeniowy

 

ZABURZENIA PRAKSJI W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – Termin 10-12.02.2017 – Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

ZABURZENIA PRAKSJI W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów, studentów psychologii, logopedów

Termin: 10-12.02.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek & dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

Szkolenie trwa 22 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

06_Zaburzenia praksji w diagnozie neuropsychologicznej 10-12 02 2017 – program

6-Zaburzenia praksji w diagnozie neuropsychologicznej 10-12 02 2017-formularz zgłoszeniowy

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – WYBRANE ZAGADNIENIA- Termin: 03-05.03.2017 – Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY  – WYBRANE ZAGADNIENIA

kurs dla psychologów, studentów psychologii

Termin: 03-05.03.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr hab. n. zdr. Emilia Sitek, mgr Anna Przewłócka

Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

7-Neuropsychologia dzieci 03-05 03 2017- program

7-Neuropsychologia dzieci 03-05 03 2017 – formularz zgłoszeniowy

DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA W WYBRANYCH SCHORZENIACH OUN- Termin: 07-09.04.2017 – Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA W WYBRANYCH SCHORZENIACH OUN

kurs dla psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz studentów studiów psychologicznych                                         

Termin: 07-09.04.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr hab. n. zdr. Emilia Sitek,

dr n.med. Michał Schinwelski- specjalista neurolog

Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

08_diagnostyka neurologiczna_ 07-09 04 2017- program

8-Diagnostyka neurologiczna 07-09 04 2017-formularz zgłoszeniowy

 

WYBRANE ZAGADNIENIA NEUROPSYCHOLOGII MEDYCZNEJ- Termin: 02-04.06.2017- Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

WYBRANE ZAGADNIENIA NEUROPSYCHOLOGII MEDYCZNEJ

kurs dla psychologów i studentów psychologii

Termin: 02-04.06.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr hab. n. zdr. Emilia Sitek,

dr n.med. Katarzyna Nowicka-Sauer, dr n.med. Ewa Narożańska

 Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

09_wybrane zagadnienia neuropsychologii medycznej_ 02-04 06 2017- program

9-Wybrane zagadnienia neuropsychologii medycznej 02-04 06 2017-formularz zgłoszeniowy

RZADKIE ZESPOŁY ZABURZEŃ W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ- Termin: 29.09-01.10.2017- Sopot

lis, 2016
michalk
No Comments

RZADKIE ZESPOŁY ZABURZEŃ W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów

Termin: 29.09-01.10.2017

Miejsce: Sanatorium MSW  w Sopocie,  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

Szkolenie trwa 20 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

10-Rzadkie zespoły 29-01 do 01-10 2017- program

10-Rzadkie zespoly 29-01 do 01-10 2017- formularz zgłoszeniowy