dr hab.n.med. i n.o zdr. Katarzyna Polanowska

dr hab.n.med. i n.o zdr. Katarzyna Polanowska

27 lip, 2022
michalk
no comments

dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska:

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog kliniczny. Jest kierownikiem Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją osób z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu, a także diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautorką programów komputerowych do terapii afazji („Afa System”) i dysfunkcji wykonawczych („ExeSystem”). Prowadzi wykłady z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i kursach teoretycznych do specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej, neurologii i rehabilitacji medycznej, realizowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi badania nad efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej z użyciem technik behawioralnych i poza-behawioralnych, w tym szczególnie nad korzyściami płynącymi z połączenia standardowych form terapii poznawczej z metodami nieinwazyjnej stymulacji mózgu, takimi jak przezczaszkowa powtarzana stymulacja magnetyczna (rTMS) i przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS). Bada też wpływ leczenia neurochirurgicznego z wykorzystaniem głębokiej stymulacji mózgu na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób z chorobą Parkinsona i padaczką lekooporną.

Comments Are Closed!!!