dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS

dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS

27 lip, 2023
michalk
no comments

Aneta Domagała – dr hab., profesor w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; językoznawca, logopeda. Jej prace badawcze koncentrują się wokół zaburzeń komunikacji językowej – ustnej i pisemnej.

Opublikowała kilkaset publikacji naukowych, w tym monografie: Zachowania językowe w demencji (2007), Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim (2015), Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat (wraz z U. Mirecką; wyd. I – 2010, wyd. II – 2015), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej (wraz z E. Sitek, 2018), także Profil sprawności grafomotorycznych (z U. Mirecką; wyd. I – 2010, wyd. II – 2023) i Skala oceny sprawności grafomotorycznych (z U. Mirecką; wyd. I – 2017, 2023). Zrealizowała ministerialny projekt naukowy poświęcony sprawnościom narracyjnym u osób z otępieniem w chorobie Alzheimera. Jest współredaktorem kilku monografii, m.in. Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań (z T. Woźniakiem; 2007), Zaburzenia komunikacji pisemnej (z U. Mirecką; 2017), Metody terapii logopedycznej (z U. Mirecką; wyd. I – 2018, wyd. II – 2022). Ceni badania aplikacyjne. Z myślą o pacjentach z otępieniem przygotowała publikacje o charakterze popularnonaukowym, wdrożeniowym – poradnik Choroba Alzheimera. Komunikacja z chorym (wyd. I – 2007, wyd. II – 2008) oraz materiały pomocnicze Teraz i dawniej. Zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera (wraz z E. Długosz-Mazur E., 2007). Od kilkunastu lat jest członkiem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

Comments Are Closed!!!