mgr Rafał Sikorski

mgr Rafał Sikorski

20 gru, 2015
michalk
no comments

mgr Rafał Sikorski

Absolwent studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2004 roku praktyk w zakresie psychologii klinicznej. Pracował w obszarze diagnostyki i terapii osób dorosłych m.in. w zakresie diagnostyki różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych oraz rehabilitacji neuropsychologicznej zarówno w poradniach zdrowia psychicznego jak i na oddziałach szpitalnych neurologicznych i rehabilitacyjnych. W 2014 roku ukończył specjalizację z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. D. Wieczorka. Ma również długoletnie doświadczenie w zakresie stacjonarnej rehabilitacji w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz psychoterapii indywidualnej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnego według programu szkolenia akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 2014 roku jest związany z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitali Pomorskich w Gdyni, gdzie łączy pracę neuropsychologa w zakresie głównie wczesnej rehabilitacji neuropsychologicznej z rolą koordynatora Zespołu Psychologiczno-Logopedycznego Szpitala Św.Wincentego a Paulo w Gdyni. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia, współpracował z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie w zakresie dydaktyki w obszarze psychologii klinicznej i neuropsychologii. Szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Jest absolwentem studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dotyczących neuropsychologii, psychoterapii, terapii uzależnień, programowania (m.in. Instytut Psychologii Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ETI Politechnika Gdańska). Obecnie głównym obszarem zainteresowań jest efektywna, całościowa rehabilitacja neuropsychologiczna.

Comments Are Closed!!!