Category Archives: Biogramy

dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska

20 gru, 2015
michalk
No Comments

Klaudia Kluj-Kozłowska – neurologopeda, dr n. hum. w zakresie językoznawstwa 

absolwentka Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

            W latach 2012-2019, neurologopeda w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku, nadal współpracująca ze specjalistami Oddziału w ramach prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń językowych na Podyplomowych Studiach z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz zajęć o tematyce neurologopedycznej ze słuchaczami kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Współzałożycielka Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej (CDiTN) działającego na terenie Trójmiasta i okolic, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą zespołu logopedów i neurologopedów.

            Autorka artykułów naukowych z zakresu diagnozy i terapii afazji i dyzartrii. Interesuje się zaburzeniami językowymi w przebiegu postępujących schorzeń neurologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

mgr Rafał Sikorski

gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Rafał Sikorski

Absolwent studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2004 roku praktyk w zakresie psychologii klinicznej. Pracował w obszarze diagnostyki i terapii osób dorosłych m.in. w zakresie diagnostyki różnicowej chorób neurozwyrodnieniowych oraz rehabilitacji neuropsychologicznej zarówno w poradniach zdrowia psychicznego jak i na oddziałach szpitalnych neurologicznych i rehabilitacyjnych. W 2014 roku ukończył specjalizację z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. D. Wieczorka. Ma również długoletnie doświadczenie w zakresie stacjonarnej rehabilitacji w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz psychoterapii indywidualnej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnego według programu szkolenia akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 2014 roku jest związany z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitali Pomorskich w Gdyni, gdzie łączy pracę neuropsychologa w zakresie głównie wczesnej rehabilitacji neuropsychologicznej z rolą koordynatora Zespołu Psychologiczno-Logopedycznego Szpitala Św.Wincentego a Paulo w Gdyni. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia, współpracował z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie w zakresie dydaktyki w obszarze psychologii klinicznej i neuropsychologii. Szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Jest absolwentem studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dotyczących neuropsychologii, psychoterapii, terapii uzależnień, programowania (m.in. Instytut Psychologii Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ETI Politechnika Gdańska). Obecnie głównym obszarem zainteresowań jest efektywna, całościowa rehabilitacja neuropsychologiczna.

Mgr Małgorzata Dzienniak

gru, 2015
michalk
No Comments

Mgr Małgorzata Dzienniak

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy różnicowej zespołów otępiennych. Obecnie pracuje na Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem zespołu specjalistów kwalifikujących pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona do terapii infuzyjnych w ramach projektu realizowanego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie w trakcie kursu terapii poznawczo-behawioralnej, zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i osobowości. Przez 12 lat była pracownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, wspierając zarówno pacjentów jak i ich bliskich. Wspólnie z Barbarą Malinowską opracowała kilka zeszytów ćwiczeń służących do stymulacji funkcji językowych pacjentów z choroba Alzheimera. Nadal współpracuje z tym ośrodkiem prowadząc Grupę Wsparcia dla Opiekunów i Rodzin. Współautorka artykułów naukowych na temat zespołów otępiennych i chorób psychicznych. Członek Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

mgr Iwona Przybyło

gru, 2015
michalk
No Comments


Iwona Przybyło 

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiceprezes Fundacji Dementia Action Alliance Polska. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. W swojej pracy kieruje się pasją do ludzi starszych, szacunkiem dla ich różnorodności i wszystkiego tego, co przeżyli. Jest pasjonatką bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami, gdzie towarzyszyła im pracując na różnych oddziałach szpitalnych. Od lat jest zaangażowana w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych. Pasjonatka kawy i kawiarni oraz wszystkiego co jest z nimi związane.

dr hab. n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

gru, 2015
michalk
No Comments

dr hab. n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

Specjalista psychologii klinicznej. Jest autorką lub współautorką ponad 70 publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od roku 1993 związana jest zawodowo z Katedrą  Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji klinicznej, zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych oraz percepcji choroby i jej uwarunkowań. Była organizatorką i współprowadzącą kursów psycho-edukacyjnych dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym. Jej doświadczenia praktyczne obejmują długoletnią pracę diagnostyczną i terapeutyczną z pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe, w tym głównie układowe schorzenia tkanki łącznej oraz pacjentami Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

mgr Marta Kuklińska

gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Marta Kuklińska

Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, kończąca specjalizację z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii pod kierunkiem dr n. hum. Dariusza Wieczorka. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest współautorką kilku publikacji naukowych o tematyce psychiatrycznej. Do jej zainteresowań należą zagadnienia otępienia czołowo-skroniowego oraz rola diagnozy neuropsychologicznej w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów przez osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi. Od 2005 roku pracuje z osobami starszymi cierpiącymi z powodu chorób psychicznych i otępiennych. Początkowo pracowała na Oddziale Psychogeriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Obecnie pracuje na Oddziale Psychogeriatrycznym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Medyk w Starogardzie Gdańskim, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią osób w podeszłym wieku i diagnostyką neuropsychologiczną, uczestniczy również w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym osób z chorobą Alzheimera.

dr n.med. Ewa Narożańska

gru, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Ewa Narożańska

Specjalista neurolog. W Szpitalu  Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku  założyła i prowadzi Poradnię Zaburzeń Pamięci, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zespołami otępiennymi o różnej etiologii. Jej praca zawodowa – początkowo jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie jako neurologa, pozwoliły zdobyć szeroką wiedzę na temat problematyki związanej z opieką nad chorym z demencją. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego , Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, oraz European Huntington’s Disease Network.  Jest autorką i współautorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych nt. zespołów otępiennych, w tym prac dotyczących pierwszej polskiej rodziny z FTDP-17.

mgr Izabela Niedoszytko

gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Izabela Niedoszytko

Psycholog, neurologopeda. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wieczorka. Od 2010 roku pracuje w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego, pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi (niewydolność serca, po przeszczepach serca, nagłe zatrzymania krążenia). Konsultuje pacjentów z podejrzeniem zaburzeń poznawczych na innych oddziałach UCK. W sferze jej szczególnych zainteresowań znajdują się zaburzenia językowe pojawiające się w następstwie uszkodzeń mózgu oraz zaburzania poznawcze u pacjentów z chorobami płuc.  Odbyła staże zawodowe m.in. pod kierunkiem dr hab. Emilii Sitek oraz dr Aleksandry Bali. Prowadzi zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Psychologia Zdrowia oraz słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka kilku publikacji z zakresu psychologii.

dr n.med. Michał Schinwelski

gru, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Michał Schinwelski

Specjalista neurolog, starszy asystent Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku. W szpitalu tym przyjmuje w Poradni Schorzeń Układu Pozapiramidowego, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą Parkinsona, atypowym parkinsonizmem, dystonią i szeroko rozumianymi zaburzeniami ruchowymi. Dodatkowo specjalizuje się w leczeniu toksyną botulinową oraz głęboką stymulacją mózgu w neurologii. Członek Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Zaburzeń Ruchowych, Movement Disorders Society oraz European Huntington Disease Network. Od 2008 roku w swojej pracy zawodowej i naukowej związany z prof. Jarosławem Sławkiem. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w dziedzinie zaburzeń ruchowych.

dr n.med. Anna Barczak

gru, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Anna Barczak

Neuropsycholog kliniczny. Od 15 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Pracuje również na stanowisku adiunkta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera,  blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów. Jest współautorką ponad 30 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej, pełniąc również funkcje kierownika specjalizacji. Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.