Category Archives: Biogramy

dr n.med. Ewa Narożańska

20 gru, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Ewa Narożańska

Specjalista neurolog. W Szpitalu  Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku  założyła i prowadzi Poradnię Zaburzeń Pamięci, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zespołami otępiennymi o różnej etiologii. Jej praca zawodowa – początkowo jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie jako neurologa, pozwoliły zdobyć szeroką wiedzę na temat problematyki związanej z opieką nad chorym z demencją. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego , Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, oraz European Huntington’s Disease Network.  Jest autorką i współautorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych nt. zespołów otępiennych, w tym prac dotyczących pierwszej polskiej rodziny z FTDP-17.

mgr Izabela Niedoszytko

gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Izabela Niedoszytko

Psycholog, neurologopeda. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wieczorka. Od 2010 roku pracuje w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego, pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi (niewydolność serca, po przeszczepach serca, nagłe zatrzymania krążenia). Konsultuje pacjentów z podejrzeniem zaburzeń poznawczych na innych oddziałach UCK. W sferze jej szczególnych zainteresowań znajdują się zaburzenia językowe pojawiające się w następstwie uszkodzeń mózgu oraz zaburzania poznawcze u pacjentów z chorobami płuc.  Odbyła staże zawodowe m.in. pod kierunkiem dr hab. Emilii Sitek oraz dr Aleksandry Bali. Prowadzi zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Psychologia Zdrowia oraz słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka kilku publikacji z zakresu psychologii.

dr n.med. Michał Schinwelski

gru, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Michał Schinwelski

Specjalista neurolog, starszy asystent Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku. W szpitalu tym przyjmuje w Poradni Schorzeń Układu Pozapiramidowego, gdzie zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą Parkinsona, atypowym parkinsonizmem, dystonią i szeroko rozumianymi zaburzeniami ruchowymi. Dodatkowo specjalizuje się w leczeniu toksyną botulinową oraz głęboką stymulacją mózgu w neurologii. Członek Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Zaburzeń Ruchowych, Movement Disorders Society oraz European Huntington Disease Network. Od 2008 roku w swojej pracy zawodowej i naukowej związany z prof. Jarosławem Sławkiem. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w dziedzinie zaburzeń ruchowych.

dr n.med. Anna Barczak

gru, 2015
michalk
No Comments

dr n.med. Anna Barczak

Neuropsycholog kliniczny. Od 15 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Pracuje również na stanowisku adiunkta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera,  blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów. Jest współautorką ponad 30 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej, pełniąc również funkcje kierownika specjalizacji. Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

dr nauk hum. Piotr Markiewicz – psycholog

gru, 2015
michalk
No Comments

dr nauk hum. Piotr Markiewicz – psycholog,

Zajmuje się diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (na oddziałach rehabilitacji  neurologicznej, neurologii oraz neurochirurgii). Uczestniczy w zespole operacyjnym podczas zabiegów kraniotomii z wybudzeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (Ordynator dr hab. n. med. Waldemar Och). Jako adiunkt, prowadzi także zajęcia teoretyczne i praktyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, głównie na kierunku Logopedia (przykładowe zajęcia: neuropsychologia kliniczna, neurolingwistyka, psychologia rozwoju dzieci i młodzieży). Ukończył studia psychologiczne na KUL, ukończył też studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (UMCS) oraz studia podyplomowe Psychologia Kliniczna (GUMed). Obecnie finalizuje specjalizację w zakresie psychologii klinicznej. Zainteresowania badawcze i kliniczne: zaburzenia poznawcze po uszkodzeniu OUN, rehabilitacja neuropsychologiczna z wykorzystaniem metod komputerowych. W dziedzinie neuropsychologii współpracuje z badaczami GUMed (dr hab. Dariusz Wieczorek, dr hab. Emilia Sitek) oraz UMCS (dr Beata Daniluk).

dr n. med. Renata Wallner

gru, 2015
michalk
No Comments

dr n. med. Renata Wallner

Absolwentka studiów psychologicznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista psycholog kliniczny (specjalista psycholog kliniczny w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych I i II stopnia). Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Szkoli psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz prowadzi praktyki kliniczne dla studentów psychologii klinicznej SWPS. Od 25 lat pracuje w Oddziale stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy USK we Wrocławiu. Odbyła staże zagraniczne w oddziale neuropsychologicznym Psychiatrische Klinik der Technischen Universitat Műnchen oraz w Alzheimer Zentrum  (Ambulanz Und Tagesklinik) Klinikum Rechts der Isar in Műnchen, pod kierunkiem prof. Aleksandra Kurza, organizowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz „Zentrum für Kognitive Störungen und Tagesklinik in Műnchen – Klinik und Poliklinik fűr Psychiatrie und Psychotherapie Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität Műnchen” ) oraz krajowe staże naukowe (m.in. pod kier. Prof. E. Sitek). Jest autorem i współautorem ponad100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. dotyczące chorób otępiennych. Jest zaangażowana w kilka nurtów badawczych, w tym dotyczącym prewencji i diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych (międzynarodowy projekt z University Medical Center, Department of Psychiatry w Amsterdamie. Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research “Wdrożenie i walidacja pozytywnie ocenionego Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z  demencją oraz ich opiekunów w Europie” MEETINGDEM.  Meeting Centers Support  Programme (MCSP). Wdrożenie i ocena innowacyjnego i integracyjnego podejścia do wspierania ludzi żyjących w społeczeństwie z łagodną i umiarkowaną demencją oraz ich opiekunów”). Realizuje prace badawcze, w tym międzynarodowe i międzywydziałowe. Uczestniczyła w adaptacji testów przesiewowych do oceny sprawności poznawczej w otępieniu: TYMtest oraz Demtect. Aktualnie realizuje projekty badawcze: „Adaptacja językowa i walidacja testów neuropsychologicznych do oceny MCI i otępienia w chorobie Parkinsona i innych zaburzeniach ruchowych – PD-CRS, PD-CFRS, SCOPA-COG, PANDA, MC-FAQ, HD-CRS”. Jest współautorką autorskiej wersji „komputerowej baterii testów do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z deficytami funkcji poznawczych”, a także realizowała projekt „Stymulacji poznawczej z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych w rehabilitacji poznawczej osób z MCI i otępieniem na przykładzie programu Akademia Umysłu® Senior EDU oraz kriostymulacji ogólnoustrojowej”. W SWPS we Wrocławiu była promotorem 10 prac magisterskich z psychologii klinicznej, a także współpromotorem prac doktorskich. Obecnie prowadzi prace magisterskie dla studentów Wydziału o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest absolwentką licznych szkoleń psychoterapeutycznych w ramach podejść psychodynamicznych i terapii systemowej, a także terapeutą środowiskowym oraz certyfikowanym terapeutą środowiskowym (Certyfikat po ukończeniu rocznego studium w podejściu otwartego dialogu “Systemische Fortbildung in Famielien – und Netzwerktherapie” beim Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg – Vorpommern – Berlin am Fachbereich fur Psychiatrie und Psychotherapie (Thema: Modell of Offenen dialogs, systemische Grundannahmen und Grundhaltungen, reflektierendes Team als Methode, Soziale Netzwerkkarte, Kriesenplan). Obszar zainteresowań badawczych i klinicznych obejmuje diagnostykę zaburzeń poznawczych po uszkodzeniu OUN, stymulację i rehabilitację neuropsychologiczna m.in.  z wykorzystaniem metod komputerowych w chorobach neurozwyrodnieniowych.