RZADKIE ZESPOŁY ZABURZEŃ W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ- Termin: 29.09-01.10.2017- Sopot