ZABURZENIA PRAKSJI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 17-21.03. 2022- online