dr n. med. Renata Wallner

dr n. med. Renata Wallner

21 grudzień, 2015
michalk
no comments

dr n. med. Renata Wallner

Absolwentka studiów psychologicznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista psycholog kliniczny (specjalista psycholog kliniczny w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych I i II stopnia). Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Szkoli psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz prowadzi praktyki kliniczne dla studentów psychologii klinicznej SWPS. Od 25 lat pracuje w Oddziale stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy USK we Wrocławiu. Odbyła staże zagraniczne w oddziale neuropsychologicznym Psychiatrische Klinik der Technischen Universitat Műnchen oraz w Alzheimer Zentrum  (Ambulanz Und Tagesklinik) Klinikum Rechts der Isar in Műnchen, pod kierunkiem prof. Aleksandra Kurza, organizowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz „Zentrum für Kognitive Störungen und Tagesklinik in Műnchen – Klinik und Poliklinik fűr Psychiatrie und Psychotherapie Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität Műnchen” ) oraz krajowe staże naukowe (m.in. pod kier. Prof. E. Sitek). Jest autorem i współautorem ponad100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. dotyczące chorób otępiennych. Jest zaangażowana w kilka nurtów badawczych, w tym dotyczącym prewencji i diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych (międzynarodowy projekt z University Medical Center, Department of Psychiatry w Amsterdamie. Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research “Wdrożenie i walidacja pozytywnie ocenionego Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z  demencją oraz ich opiekunów w Europie” MEETINGDEM.  Meeting Centers Support  Programme (MCSP). Wdrożenie i ocena innowacyjnego i integracyjnego podejścia do wspierania ludzi żyjących w społeczeństwie z łagodną i umiarkowaną demencją oraz ich opiekunów”). Realizuje prace badawcze, w tym międzynarodowe i międzywydziałowe. Uczestniczyła w adaptacji testów przesiewowych do oceny sprawności poznawczej w otępieniu: TYMtest oraz Demtect. Aktualnie realizuje projekty badawcze: „Adaptacja językowa i walidacja testów neuropsychologicznych do oceny MCI i otępienia w chorobie Parkinsona i innych zaburzeniach ruchowych – PD-CRS, PD-CFRS, SCOPA-COG, PANDA, MC-FAQ, HD-CRS”. Jest współautorką autorskiej wersji „komputerowej baterii testów do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z deficytami funkcji poznawczych”, a także realizowała projekt „Stymulacji poznawczej z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych w rehabilitacji poznawczej osób z MCI i otępieniem na przykładzie programu Akademia Umysłu® Senior EDU oraz kriostymulacji ogólnoustrojowej”. W SWPS we Wrocławiu była promotorem 10 prac magisterskich z psychologii klinicznej, a także współpromotorem prac doktorskich. Obecnie prowadzi prace magisterskie dla studentów Wydziału o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest absolwentką licznych szkoleń psychoterapeutycznych w ramach podejść psychodynamicznych i terapii systemowej, a także terapeutą środowiskowym oraz certyfikowanym terapeutą środowiskowym (Certyfikat po ukończeniu rocznego studium w podejściu otwartego dialogu “Systemische Fortbildung in Famielien – und Netzwerktherapie” beim Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg – Vorpommern – Berlin am Fachbereich fur Psychiatrie und Psychotherapie (Thema: Modell of Offenen dialogs, systemische Grundannahmen und Grundhaltungen, reflektierendes Team als Methode, Soziale Netzwerkkarte, Kriesenplan). Obszar zainteresowań badawczych i klinicznych obejmuje diagnostykę zaburzeń poznawczych po uszkodzeniu OUN, stymulację i rehabilitację neuropsychologiczna m.in.  z wykorzystaniem metod komputerowych w chorobach neurozwyrodnieniowych.

Comments Are Closed!!!