PROF. DR HAB.N.ZDR. EMILIA SITEK

PROF. DR HAB.N.ZDR. EMILIA SITEK

23 lip, 2024
michalk
no comments

prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz kieruje Pracownią Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Współpracuje również z Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans). Obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku pod kierunkiem prof. dr hab. n.med. Bogdana de Barbaro.

Odbyła krótkie staże kliniczne w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u prof. Julie Snowden w latach 2011-2014. Odbyła również 6-tygodniowy staż w ośrodku rehabilitacji neuropsychologicznej, założonym prof. Prof. Barbarę Wilson: Oliver Zangwill Center w Ely, UK w lipcu-sierpniu 2018.
Na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobą Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz zespołami otępiennymi ze spektrum zwyrodnień czołowo-skroniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.
Jest współautorką ok. 170 publikacji neuropsychologicznych, większość z nich dotyczy rzadkich zespołów otępiennych.

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

Współautorka książki na temat zaburzeń komunikacji w chorobie Alzheimera

https://harmonia.edu.pl/pl/product/choroba-alzheimera

Współautorka rekomendacji diagnostycznych dotyczących rozpoznawania chorób otępiennych opracowanych przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

https://medbook.com.pl/pl/neurologia/72679-rozpoznawanie-i-leczenie-otepien-tomasz-gabryelewicz-anna-barczak-maria-barcikowska-17837.html

Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców). W latach 2013/2014 uczestniczyła w projekcie Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, podczas którego pracowała pod kierunkiem Prof. Julie Snowden.

Członek International Neuropsychological Society (SIG: Dementia), European Huntington’s Disease Network, World Federation for Neurorehabilitation (SIG: Neuropsychological Rehabilitation), International Parkinson and Movement Disorder Society, Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Terapii Rodzin).
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu neuropsychologii, m.in. na studiach jednolitych magisterskich Psychologia zdrowia oraz studiach podyplomowych Psychologia kliniczna, od pierwszego cyklu kształcenia na tych kierunkach. Ponadto współpracuje z Instytutami Logopedii (od 2020/2021) i Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. 2013/2014 i ponownie od 2021/2022), w których prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Szkolenia i warsztaty z zakresu neuropsychologii prowadzi od roku 2010.

Comments Are Closed!!!