Monthly Archives:czerwiec 2024

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU w dniach 07-10 czerwca 2024- szkolenie online

6 cze, 2024
michalk
No Comments

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI

LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU – kurs dla psychologów i studentów psychologii

 Termin: 07-10 czerwca 2024 

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr n. hum.. Klaudia Kluj Kozłowska 

Harmonogram zajęć:    25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

Piątek      07.06.2024      godzina 17:00-20:15

Sobota     08.06.2024      godzina   9:00-17:30 (przerwa obiadowa:13:15-14:15)

Niedziela  09.06.2024      godzina   9:15-17:45 (przerwa obiadowa:14:15-15:15)

Poniedziałek 10.06.2024  godzina 17:00-20:15

Zakres tematyczny: 

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane klasyfikacje zaburzeń afatycznych. Omówione zostaną zaburzenia mowy, czytania i pisma, jak również zaburzenia dyskursu będące następstwem ogniskowych uszkodzeń mózgu. Następnie przedstawione zostaną metody diagnostyczne służące do oceny funkcji językowych i komunikacyjnych zarówno w modelu psychometrycznym jak i kliniczno-eksperymentalnym. W końcowej części szkolenia odbędą się ćwiczenia w formie warsztatowej.

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW 07-10 06 2024- program

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW 07-10 06 2024 – formularz zgloszeniowy

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU: TEORIA-DIAGNOSTYKA-TERAPIA w dniach 26-29 września 2024- kurs online

cze, 2024
michalk
No Comments

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU: TEORIA-DIAGNOSTYKA-TERAPIA- kurs dla psychologów i studentów psychologii 

Termin: 26-29 września 2024 

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, mgr Rafał Sikorski 

Harmonogram zajęć: 23 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

Czwartek 26.09.2024         17:00-20:15

Piątek 27.09.2024               17:00-20:15

Sobota 28.09.2024             9:15- 16:15 (przerwa obiadowa: 13:30-14:30)

Niedziela 29.09.2024         9:15-16:15 

Zakres tematyczny: 

Celem kursu jest powiązanie wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń funkcji wykonawczych z praktyką neuropsychologiczną. Prezentowane podczas wykładu stanowiska teoretyczne, wyselekcjonowano pod kątem ich użyteczności i łatwości implementacji w warunkach pracy klinicznej. Metody oceny funkcji wykonawczych zostaną omówione w sposób ukazujący ich przydatność do wnioskowania o zachowaniach pacjentów w życiu codziennym przy jednoczesnym ukazaniu ich podstaw teoretycznych. Wykład, poza poszerzoną wiedzą dotyczą natury funkcji wykonawczych oraz ich zaburzeń, obejmuje też zagadnienia terapii pacjentów z dysfunkcjami wykonawczymi. Ćwiczenia dotyczyć będą stosowania, obliczania i interpretecji wybranych metod badania funkcji wykonawczych.

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH PO USZKODZENIACH MÓZGU 26-29 09 2024- program

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH 26-29 09 2024 – formularz zgloszeniowy