Monthly Archives:sierpień 2021

SZKOLENIA 2021/2022

26 sierpień, 2021
michalk
No Comments

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA 2021/2022

kursy online dla psychologów, lekarzy, logopedów, studentów psychologii i neurologopedów :

  Temat kursu Termin Prowadzący
1   NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – WYBRANE ZAGADNIENIA kurs dla psychologów i studentów psychologii   23-27.09.2021 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek mgr Anna Wodzińska
2   NEUROANATOMIA FUNKCJONALNA W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ kurs dla psychologów, logopedów i studentów psychologii / logopedii   28-31.10.2021   dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr n. zdr. Anna Marcinkowska  
3 ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z USZKODZENIAMI LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU kurs dla psychologów i logopedów oraz studentów psychologii / logopedii 07-10.01.2022 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n.zdr. Emilia Sitek dr n.hum. Klaudia Kluj-Kozłowska  
4 ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I POMIJANIE STRONNE kurs dla psychologów i studentów psychologii   03-07.02.2022 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n.zdr. Emilia Sitek mgr Rafał Sikorski  
5 ZABURZENIA PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ kurs dla psychologów i studentów psychologii 24-28.02.2022 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek mgr Rafał Sikorski
6 ZABURZENIA PRAKSJI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ kurs dla psychologów, studentów psychologii, (neuro)logopedów 17-21.03. 2022   dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek mgr Rafał Sikorski
7 ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ kurs dla psychologów i studentów psychologii 07-11.04.2022 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek mgr Rafał Sikorski
8 RZADKIE ZESPOŁY NEUROPSYCHOLOGICZNE kurs dla psychologów 06-08.05.2022 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek  
9 RAPORT Z BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO kurs stacjonarny kurs dla psychologów 27-29.05.2022 dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek mgr Rafał Sikorski
10 POSTĘPOWANIE NIEFARMAKOLOGICZNE W CHOROBACH OTĘPIENNYCH kurs dla psychologów i studentów psychologii, lekarzy, logopedów, pielęgniarek, pracowników socjalnych i opiekunów medycznych 16-18.06. 2022 dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, mgr Małgorzata Dzienniak mgr Iwona Przybyło
11 WYBRANE ASPEKTY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ CHORÓB OTĘPIENNYCH cykl webinariów dla psychologów, lekarzy (geriatrów, neurologów, psychiatrów) oraz studentów psychologii:   dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
1. Ocena neuropsychologiczna w chorobach otępiennych- miejsce w procesie diagnostycznym, przegląd podejść i metod oceny. 16.12.2021 godz. 18:30-20:45
2. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia z ciałami Lewy’ego (DLB) i choroby Alzheimera (AD). 13.01.2022 godz. 18:30-20:45
3. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia naczyniopochodnego i choroby Alzheimera. 20.01.2022 godz. 18:30-20:45
4. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego (bvFTD) i choroby Alzheimera. 03.02.2022 godz. 18:30-20:45
5. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia czołowo-skroniowego i chorób psychicznych. 17.02.2022 godz. 18:30-20:45
6. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa otępienia semantycznego i choroby Alzheimera. 17.03.2022 godz. 18:30-20:45
7. Zaburzenia poznawcze i zaburzenia zachowania w chorobie Parkinsona – przegląd kryteriów i metod diagnostycznych. 31.03.2022 godz. 18:30-20:45
8. Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa postępującego porażenia ponadjądrowego (PSP) i zespołu korowo-podstawnego (CBS). 12.05.2022 godz. 18:30-20:45
9. Algorytmy diagnostyczne w różnicowaniu chorób otępiennych o wczesnym początku. 02.06 lub 09.06.2022 (termin zostanie ustalony najpóźniej w marcu 2022)
10. Repetytorium z zakresu neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej chorób otępiennych. 23.06.2022 godz. 18:30-20:45