Category Archives: szkolenia

WYBRANE ASPEKTY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ CHORÓB OTĘPIENNYCH- cykl webinariów online

15 wrz, 2021
michalk
No Comments

WYBRANE ASPEKTY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ CHORÓB OTĘPIENNYCH

cykl webinariów dla psychologów, lekarzy (geriatrów, neurologów, psychiatrów) oraz studentów psychologii

Terminy: wybrane czwartki w godzinach:18:30-20:45

(1) 16.12.2022

(2) 13.01.2022

(3) 20.01.2022

(4) 10.02.2022

(5) 17.02.2022 18.02.2022  UWAGA! Zmiana terminu

(6) 24.03.2022

(7) 31.03.2022

(8) 12.05.2022

(9) 09.06.2022

(10) 23.06.2022

Miejsce: kurs online

Prowadząca: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Harmonogram zajęć: Cykl webinariów obejmuje łącznie 30 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

Wybrane aspekty neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej chorób otępiennych n

Wybrane aspekty neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej chorób otępiennych-formularz zgłoszeniowy n

RZADKIE ZESPOŁY NEUROPSYCHOLOGICZNE 06-08.05.2022-online

14 wrz, 2021
michalk
No Comments

RZADKIE ZESPOŁY ZABURZEŃ W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów

Termin: 06-08.05.2022

piątek (06.05.2022 r.): 16:00-20:00

sobota (07.05.2022 r.): 11:00-14:15 5h i 15:15-19:30  (przerwa obiadowa 1h)

niedziela (08.05.2022 r.): 11:00-14:15 i 15:15-18:30 (przerwa obiadowa 1h)

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 22 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

Miejsce zajęć: Szkolenie on-line

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – WYBRANE ZAGADNIENIA 23-27.09.2021r. – kurs online

wrz, 2021
michalk

No Comments

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – WYBRANE ZAGADNIENIA

kurs dla psychologów i studentów psychologii

 

Termin: 23-27.09.2021

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek, dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, mgr Anna Wodzińska

 

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 26 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

czwartek 23.09.2021r. – 17:00-19:30

piątek 24.09.2021. – 17:00-19:30

sobota 25.09.2021. – 11:00-13:30 i 14:30-17:45

niedziela 26.09.2021. – 9-14:15 i 15:15-17:00

poniedziałek 27.09.2021. – 17:00-20:15

Zakres tematyczny:

W trakcie kursu omawiane będą problemy psychologiczne dzieci ze schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN), których choroba wymaga hospitalizacji w szpitalu, najczęściej leczonych na oddziałach rehabilitacji, neurologii, neurochirurgii, pediatrii lub oddziałach urazowych. Kurs jest więc skierowany głównie do psychologów konsultujących dzieci hospitalizowane, lub też obejmujących osoby z omawianymi schorzeniami w ramach opieki poszpitalnej. Szkolenie zawierać będzie zarówno aspekty praktyczne jak i teoretyczne. W ramach szkolenia praktycznego omówiony zostanie proces diagnostyczny dziecka, a w tym metody zbierania wywiadu oraz możliwości i ograniczenia badań testowych stosowanych w takiej diagnostyce. Poruszone zostaną też problemy pojawiające się w trakcie pracy z dzieckiem i jego opiekunami. W ramach szkolenia teoretycznego przedstawiona zostanie charakterystyka zaburzeń funkcji poznawczych i emocjonalnych wybranych grup klinicznych, z uwzględnieniem aktualnej literatury przedmiotu. Całość uzupełniona zostanie analizą przypadków z własnej praktyki neuropsychologów prowadzących kurs.

NEUROANATOMIA FUNKCJONALNA W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 28-31.10.2021 – online

wrz, 2021
michalk
No Comments

NEUROANATOMIA FUNKCJONALNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

kurs dla psychologów, logopedów i studentów psychologii / logopedii

Termin: 28-31.10.2021

Miejsce: Szkolenie on-line

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr n. zdr. Anna Marcinkowska

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 22 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW Z USZKODZENIAMI LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU 07-10.01.2022- online

wrz, 2021
michalk
No Comments

ZABURZENIA PROCESÓW KOMUNIKACJI U PACJENTÓW

Z OGNISKOWYMI USZKODZENIAMI LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU

kurs dla psychologów i logopedów oraz studentów psychologii / logopedii

Termin: 07-10.01.2022

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek,  

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek,

dr n.hum. Klaudia Kluj-Kozłowska

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 26 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I POMIJANIE STRONNE 03-07.02.2022- online

wrz, 2021
michalk
No Comments

ZABURZENIA PROCESÓW PERCEPCJI – AGNOZJE, ZABURZENIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ  I POMIJANIE STRONNE

 kurs dla psychologów i studentów psychologii

Termin: 03-07.02.2022

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek 

mgr Rafał Sikorski

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

ZABURZENIA PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 24-28.02.2022- online

wrz, 2021
michalk
No Comments

ZABURZENIA PAMIĘCI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów i studentów psychologii

Termin: 24-28.02.2022

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

mgr Rafał Sikorski

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 27 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

ZABURZENIA PRAKSJI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 17-21.03. 2022- online

wrz, 2021
michalk
No Comments

ZABURZENIA PRAKSJI W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów, studentów psychologii, (neuro)logopedów

Termin: 17-21.03. 2022

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek 

mgr Rafał Sikorski

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ 07-11.04.2022- online

wrz, 2021
michalk
No Comments

ZABURZENIA FUNKCJI WYKONAWCZYCH W PRAKTYCE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

kurs dla psychologów i studentów psychologii

Termin: 07-11.04.2022

Miejsce: kurs online

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek 

mgr Rafał Sikorski

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych (1 godz. =45 min)

RAPORT Z BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO 27-29.05.2022- kurs stacjonarny w Sopocie

wrz, 2021
michalk
No Comments

RAPORT Z BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO

kurs dla psychologów

Termin: 27-29.05.2022

Miejsce: Sanatorium MSW w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot 

Prowadzący: dr hab. n. społ. Dariusz Wieczorek

dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

mgr Rafał Sikorski

Harmonogram zajęć: Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (1 godz. =45 min)